Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 2021/2022. õppeaasta eesmärgid

Liikumise, tervise ja koolispordiga seonduvate tegevuste toetamine ja arendamine

Töökeskkonna ja õpiruumide parendamine

Hiiu koolimaja remondi kavandamise jätkamine

Gümnaasiumi- ja põhikooliastme lahutamise planeerimine

Üldtööplaan