Nädala menüü

Pikapäeva menüü

Toitumisalane teave ühe portsioni kohta

 Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusele nr 15 kaetakse alates 1. septembrist 2017 munitsipaalkoolis statsionaarses õppes lisaks põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kuludele ka keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud.

Õpilase pikema puudumise korral teavitab lapsevanem kohe klassijuhatajat. Järgmise kuu toidurahast arvestatakse maha puudutud päevad.