Vajame eripedagoogi, kelle ülesandeks on õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja osaliselt ka HEV tundide andmine. Täpsem info kadi.mannik@tng.ee

Vajame logopeedi. Lähem info direktor@tng.ee

Seoses õpilaste arvu suurenemisega vajame uuest õppeaastast täiskohaga inglise keele õpetajat, poiste kehalise kasvatuse õpetajat, gümnaasiumi matemaatika õpetajat ja sotsiaalpedagoogi. Täpsem info oppeala@tng.ee või telefoni teel 53817364